Giáo trình đo lường nhiệt

Giáo trình đo lường nhiệt gồm những phần: Mở đầu Chương 1: Khái niệm về đo lường Chương 2: Đo nhiệt độ Chường 3: Đo áp suất và chân không Chương 4: Đo lưu lượng môi chất Chương 5: Đo mức cao môi chất Chương 6: Phân tích chất thành phần trong hỗn hợp Download…

Quy trình vận hành lò hơi

Lò hơi ( hay còn gọi là Nồi hơi) công nghiệp là thiết bị sử dụng nhiên liệu để đun sôi nước tạo thành hơi nước mang nhiệt để phục vụ cho các yêu cầu về nhiệt trong các lĩnh vực công nghiệp như sấy, đun nấu,nhuộm, hơi để chạy tua bin máy phát điện,…

Nguyên lý làm việc của tuabin gió

Năng lượng gió được mô tả như một quá trình, nó được sử dụng để phát ra năng lượng cơ hoặc điện. Tuabin gió sẽ chuyển đổi từ động lực của gió thành năng lượng cơ. Năng lượng cơ này có thể sử dụng cho những công việc cụ thể như là bơm nước, hoặc…

Thiết bị trao đổi nhiệt

Thiết bị trao đổi nhiệt là thiết bị trong đó thực hiện các quá trình trao đổi nhiệt giữa các chất mang nhiệt. Thiết bị trao đổi nhiệt Thiết bị trao đổi nhiệt là một thiết bị được chế tạo cho truyền nhiệt hiệu quả bộ phận này sang bộ phận khác. Vật trung gian…

Giáo trình Nhiệt Điện

Nội dung bao gồm Phần 1 Khái niệm về nhà máy điện Chương 1 Mở đầu Phần 2 Lò hơi Chương 2 Lò hơi Chương 3 Nhiên liệu và hiệu quả sử dụng nhiên liệu Chương 4 Các phần tử của lò hơi Chương 5 Chất lương nước và hơi Phần 3 Tuốcbin Chương 6…