Giáo trình đo lường nhiệt

Giáo trình đo lường nhiệt gồm những phần:

Mở đầu

Chương 1: Khái niệm về đo lường

Chương 2: Đo nhiệt độ

Chường 3: Đo áp suất và chân không

Chương 4: Đo lưu lượng môi chất

Chương 5: Đo mức cao môi chất

Chương 6: Phân tích chất thành phần trong hỗn hợp

Download tại đây: Giáo trình đo lường nhiệt

 

About hungtran

hungtran
Hưng Trần - Công ty Cơ Điện Lạnh Sao Vàng (SAVA M&E) - HP: 0978 829 829 - Email: [email protected] - Add: 168/75 D2, Binh Thanh, HCMC.

Để lại lời bình