Giáo trình Tuabin Nhiệt điện

CHƯƠNG I

KHÁI NIỆM CHUNG VỀ TUABIN HƠI NƯỚC

I.1. Những định nghĩa cơ bản:

Tuabin hơi gọi là động cơ hơi nước, trong đó thế năng của hơi ban đầu sẽ chuyển thành động năng, sau đó thành cơ công làm quay trục.

Thiết bị tuabin gọi là tổ hợp tất cả trang bị chính và phụ trợ của tuốc bin (bản thân tuabin thiết bị ngưng hơi, hệ thống gia nhiệt và các đường ống dẫn trong phạm vi tuabin)..

Download tại: Giáo trình tuabin nhiệt điện

 

About hungtran

hungtran
Hưng Trần - Công ty Cơ Điện Lạnh Sao Vàng (SAVA M&E) - HP: 0978 829 829 - Email: [email protected] - Add: 168/75 D2, Binh Thanh, HCMC.

Để lại lời bình