Thông tin Kỹ thuật Nhiệt: Tuốc bin, Lò hơi, Thiết bị Nhiệt

Giải pháp điều hòa cho bệnh viện, phòng mổ, phòng sạch

Hiện nay có rất nhiều bệnh viện, phòng mổ và phòng sạch được mở ra. Theo sự phát triển của nền kinh tế, nhu cầu sống của con người đòi hỏi cần được trang bị những thiết bị hiện đại phục vụ. Đối với hệ thống phòng mổ trong các bệnh viện thì yêu cầu đòi…

Các vấn đề thường gặp ở kho lạnh và biện pháp xử lý

Có rất nhiều hiện tượng thường gặp ở kho lạnh, để xử lý một cách tốt nhất đòi hỏi người kỹ sư vận hành phải có kiến thức vững và dày kinh nghiệm. Một trong những hiện tượng dể gặp này như: 1. Hiện tượng lọt ẩm: – Không khí trong kho lạnh có nhiệt độ…