Kinh doanh

Thông tin về công ty, doanh nghiệp hoạt động trong ngành Cơ Điện Lạnh.

Dàn lạnh âm trần Multi Daikin FFA25RV1V (1.0 HP)

Dàn lạnh âm trần Multi Daikin FFA25RV1V Dàn lạnh âm trần Multi Daikin FFA25RV1V loại 4 hướng thổi. Dàn này kết hợp được với tất cả các model dàn nóng 1 & 2 chiều máy multi. Thiết kế của dàn cassette âm trần FFA25RV1V 4 hướng thổi phân phối luồng …

Xem thêm »

Dàn lạnh âm trần Multi Daikin FFA35RV1V (1.5 HP)

Dàn lạnh âm trần Multi Daikin FFA35RV1VFFA35RV1V Dàn lạnh âm trần Daikin FFA35RV1V loại 4 hướng thổi. Dàn này kết hợp được với tất cả các model dàn nóng 1 & 2 chiều máy multi. Thiết kế của dàn cassette âm trần FFA35RV1V 4 hướng thổi phân phối luồng không …

Xem thêm »

Dàn lạnh âm trần Daikin FFA50RV1V (2.0 HP)

Dàn lạnh âm trần Daikin FFA50RV1V Dàn lạnh âm trần Daikin FFA50RV1V loại 4 hướng thổi. Dàn này kết hợp được với tất cả các model dàn nóng 1 & 2 chiều máy multi. Thiết kế của dàn cassette âm trần FFA50RV1V 4 hướng thổi phân phối luồng không khí …

Xem thêm »

Dàn lạnh âm trần Multi Daikin FFA60RV1V (2.5 HP)

Dàn lạnh âm trần Daikin FFA60RV1V Dàn lạnh âm trần Daikin FFA60RV1V loại 4 hướng thổi. Dàn này kết hợp được với tất cả các model dàn nóng 1 & 2 chiều máy multi. Thiết kế của dàn cassette âm trần FFA60RV1V 4 hướng thổi phân phối luồng không khí …

Xem thêm »