Thông tin Kỹ thuật Nhiệt: Tuốc bin, Lò hơi, Thiết bị Nhiệt

Thiết bị trao đổi nhiệt

Thiết bị trao đổi nhiệt là thiết bị trong đó thực hiện các quá trình trao đổi nhiệt giữa các chất mang nhiệt. Thiết bị trao đổi nhiệt Thiết bị trao đổi nhiệt là một thiết bị được chế tạo cho truyền nhiệt hiệu quả bộ phận này sang bộ phận khác. Vật trung gian…

Điều chỉnh thuế xuất khẩu than

Từ ngày 7/7/2013, thuế xuất khẩu mặt hàng than đá, than bánh, than quả bàng và nhiên liệu rắn tương tự sản xuất từ than đá sẽ tăng lên mức 13%. Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư sửa đổi mức thuế suất thuế xuất khẩu đối với các mặt hàng than thuộc nhóm…