Điều hòa trung tâm VRV,VRF, Water Chiller, Cassette, Concealed,.. của Daikin, Trane, Carrier, Toshiba, Mitsubishi.

Tuyển dụng Kỹ sư Nhiệt – Điện Lạnh (Thiết kế, Đấu thầu)

Công ty Cổ Phần SAVA M&E (SAVA M&E) đang cần Tuyển dụng Kỹ sư Nhiệt Điện Lạnh phụ trách Thiết kế, Đấu thầu với chi tiết công việc và yêu cầu như sau: Số lượng tuyển dụng: 2 kỹ sư. Mức lương: 15 – 20 triệu đồng/tháng. Mô tả công việc: Thiết kế hệ thống Điều hòa…