Điều hòa trung tâm VRV,VRF, Water Chiller, Cassette, Concealed,.. của Daikin, Trane, Carrier, Toshiba, Mitsubishi.

Các kiểu phòng sạch

Phòng sạch Eco-tent (tường lưu động) Tính đa năng Các phòng sạch tường lưu động (softwall) là phương pháp kinh tế nhất cho phòng sạch của bạn cần. Thiết kế này thường được sử dụng trong ngành công nghiệp vi điện tử, vệ sinh dịch tể…. Thiết kế softwall cho phép phòng sạch trở thành một không gian…

Thiết kế PAU

Một trong những nhược điểm của hệ thống Constant Air Volume (CAV) là không thể duy trì độ ẩm khi giảm tải. Hầu như thiết kế thong số PAU la 26DB/25DP (thường thấy được chọn là 26~28 bầu khô/ 25~27 đọng sương) Tải lạnh có thể được chia thành 2 thành phần: Nhiệt do gió…