Xem video clip đại tu tuabin khí chu trình hỗn hợp tại Nhà máy điện BOT Phú Mỹ 3 Bảo Dưỡng Cơ Khí

Xem video clip đại tu tuabin khí chu trình hỗn hợp tại Nhà máy điện BOT Phú Mỹ 3 Bảo Dưỡng Cơ Khí

[youtube id=”0A89QwEmj7k” width=”620″ height=”360″]

About hungtran

hungtran
Hưng Trần - Công ty Cơ Điện Lạnh Sao Vàng (SAVA M&E) - HP: 0978 829 829 - Email: [email protected] - Add: 168/75 D2, Binh Thanh, HCMC.

Để lại lời bình