Turbine Engine: full power … LOUD!

Turbine Engine: full power … LOUD!

[youtube id=”EXEdq3UnnFE” width=”620″ height=”360″]

 

About hungtran

hungtran
Hưng Trần - Công ty Cơ Điện Lạnh Sao Vàng (SAVA M&E) - HP: 0978 829 829 - Email: [email protected] - Add: 168/75 D2, Binh Thanh, HCMC.

Để lại lời bình