Máy biến áp, sự truyền tải điện năng

Máy biến áp, sự truyền tải điện năng phần 1: 

[youtube id=”935AJLymArg” width=”620″ height=”360″]

Máy biến áp, sự truyền tải điện năng phần 2: 

[youtube id=”IZ-aDQ0ML4w” width=”620″ height=”360″]

 Máy biến áp, sự truyền tải điện năng phần 3:

[youtube id=”U8ouJ57Hx8w” width=”620″ height=”360″]

Máy biến áp, sự truyền tải điện năng phần 4: 

[youtube id=”oYIUQc52Fms” width=”620″ height=”360″]

Máy biến áp, sự truyền tải điện năng phần 5: 

[youtube id=”fE5pXgFnSyw” width=”620″ height=”360″]

About hungtran

hungtran
Hưng Trần - Công ty Cơ Điện Lạnh Sao Vàng (SAVA M&E) - HP: 0978 829 829 - Email: [email protected] - Add: 168/75 D2, Binh Thanh, HCMC.

Để lại lời bình