Dien phu kin nong thon

Điện về với bản vùng sâu

Đăk Pree, Đăk Pring là hai xã miền núi đặc biệt khó khăn của huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam. Sau nhiều năm phấn đấu, năm 2013, hai xã cuối cùng của huyện Nam Giang đã có điện lưới quốc gia. Từ “phong trào” thủy điện siêu nhỏ… Do ở khá xa quốc lộ 14D,…

AS NZ standard Emergency evacuation lighting for buildings

Tiêu chuẩn AS/NZS 2293.1:1998 Emergency evacuation lighting for buildings – System design, installation and operation

Tiêu chuẩn AS/NZS 2293.1:1998 Emergency evacuation lighting for buildings – System design, installation and operation: Tiêu chuẩn về ánh sáng cho thoát hiểm trong tòa nhà – Thiết kế hệ thống, lắp đặt và vận hành Download các tiêu chuẩn Úc khác (Australia Standards Full): https://secufiles.com/folder/3770/Australia_Standards