Tieu chuan Uc Newzeland Emergency evacuation lighting for buildings

Tiêu chuẩn Úc AS 2293.2:1995 Emergency evacuation lighting for buildings – Inspection and maintenance

Tiêu chuẩn Úc AS 2293.2:1995 Emergency evacuation lighting for buildings – Inspection and maintenance: Tiêu chuẩn về ánh sáng cho thoát hiểm, thoán nạn trong tòa nhà – Kiểm tra và bảo trì Download Tiêu chuẩn Úc AS 2293.2:1995 Emergency evacuation lighting for buildings – Inspection and maintenance

AS NZ standard Emergency evacuation lighting for buildings

Tiêu chuẩn AS/NZS 2293.1:1998 Emergency evacuation lighting for buildings – System design, installation and operation

Tiêu chuẩn AS/NZS 2293.1:1998 Emergency evacuation lighting for buildings – System design, installation and operation: Tiêu chuẩn về ánh sáng cho thoát hiểm trong tòa nhà – Thiết kế hệ thống, lắp đặt và vận hành Download các tiêu chuẩn Úc khác (Australia Standards Full): https://secufiles.com/folder/3770/Australia_Standards

Rò rỉ lọc HEPA

Lọc HEPA bị rò rỉ (dịch với thuật ngữ ‘Bleed-Thru’) là một tình trạng tồn tại đầu tiên trong xây dựng phòng sạch Dược phẩm, đặc biệt quan trọng ở cấp độ sạch cao như Class A (trần 100% lọc). Sự cố lọc rò rỉ không thể được xử lý bằng bất cứ phương pháp…

Công nghệ địa chấn quét sườn và triển vọng ứng dụng trong thăm dò, khai thác dầu khí ở Việt Nam

Công nghệ địa chấn quét sườn (side view seismic locator – SVSL) được ứng dụng trong thăm dò, khai thác dầu khí từ năm 1991. Đến nay, hơn 100 mỏ/khu vực trên thế giới đã được nghiên cứu theo phương pháp này để xác định sự phân bố nứt nẻ, tối ưu hóa vị trí…