Trang chủ / Blog / Nhiệt / Điều chỉnh thuế xuất khẩu than

Điều chỉnh thuế xuất khẩu than

Từ ngày 7/7/2013, thuế xuất khẩu mặt hàng than đá, than bánh, than quả bàng và nhiên liệu rắn tương tự sản xuất từ than đá sẽ tăng lên mức 13%.

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư sửa đổi mức thuế suất thuế xuất khẩu đối với các mặt hàng than thuộc nhóm 27.01 và 27.04 tại Biểu thuế xuất khẩu theo danh mục mặt hàng chịu thuế qui định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 193/2012/TT-BTC, ngày 15/11/2012 của Bộ Tài chính ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế như sau:

Số TT Mô tả hàng hoá Thuộc các nhóm hàng, phân nhóm, mã số Thuế suất

(%)

33 Than đá; than bánh, than quả bàng và nhiên liệu rắn tương tự sản xuất từ than đá 27.01 13
36 Than cốc và than nửa cốc (luyện từ than đá), than non hoặc than bùn, đã hoặc chưa đóng bánh; muội bình chưng than đá. 27.04 13

Mức thuế mới có hiệu lực từ ngày ngày 7 tháng 7 năm 2013.

Thông tư số: 71/2013/TT-BTC, ngày 23/5/2013.

Nguồn: nangluongVietnam.vn

About hungtran

hungtran
Hưng Trần - Công ty Cơ Điện Lạnh Sao Vàng (SAVA M&E) - HP: 0978 829 829 - Email: [email protected] - Add: 168/75 D2, Binh Thanh, HCMC.

Để lại lời bình