Tài liệu về tháp giải nhiệt

Tài liệu về tháp giải nhiệt gồm các phần sau:

1. Giới thiệu

2. Các loại tháp giải nhiệt

3. Đánh giá tháp giải nhiệt

4. Các giải pháp sử dụng năng lượng hiệu quả

5, Danh sách sàng lọc giải pháp

6, Các bảng tính

7, Tài liệu tham khảo

Download tại đây

About hungtran

hungtran
Hưng Trần - Công ty Cơ Điện Lạnh Sao Vàng (SAVA M&E) - HP: 0978 829 829 - Email: [email protected] - Add: 168/75 D2, Binh Thanh, HCMC.

Để lại lời bình