Phần mềm thiết kế mạng phân phối điện Ecodial 4.2

Phần mềm thiết kế mạng phân phối điện Ecodial 4.2 và hướng dẫn sử dụng Download: Phần mềm Ecodial 4.2 Video hướng dẫn sử dụng Phần mềm Ecodial 4.2 [youtube id=”mcYOTHym-ro” width=”620″ height=”360″] Video hướng dẫn sử dụng Phần mềm Ecodial – Hoàn thành dự án [youtube id=”koW9_jv-OBo” width=”620″ height=”360″]

Giáo trình Nhiệt Điện

Nội dung bao gồm Phần 1 Khái niệm về nhà máy điện Chương 1 Mở đầu Phần 2 Lò hơi Chương 2 Lò hơi Chương 3 Nhiên liệu và hiệu quả sử dụng nhiên liệu Chương 4 Các phần tử của lò hơi Chương 5 Chất lương nước và hơi Phần 3 Tuốcbin Chương 6…