Trang chủ / Blog / Nước / Hướng dẫn kỹ thuật lập báo cáo đánh giá tác động môi trường cho loại hình dự án điện hạt nhân

Hướng dẫn kỹ thuật lập báo cáo đánh giá tác động môi trường cho loại hình dự án điện hạt nhân

​Thực hiện nhiệm vụ được phân công tại Nghị định số 70/2010/NĐ-CP ngày 22 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Năng lượng nguyên tử, Bộ TN&MT đã tiến hành xây dựng Hướng dẫn kỹ thuật lập báo cáo đánh giá tác động môi trường cho loại hình dự án điện hạt nhân (sau đây được gọi là Hướng dẫn).

​Bộ Tài nguyên và Môi trường trân trọng đăng nội dung của Hướng dẫn trên trang web của Bộ Tài nguyên và Môi trường (http://www.monre.gov.vn).

Do nhà máy điện hạt nhân là loại hình dự án hoàn toàn mới và phức tạp, việc xây dựng Hướng dẫn đã có sự đóng góp kinh nghiệm của các chuyên gia trong và ngoài nước tại các lĩnh vực liên quan, tuy nhiên, không tránh khỏi các lỗi và thiếu sót về mặt kỹ thuật. Bộ Tài nguyên và Môi trường rất mong nhận được các ý kiến đóng góp của các nhà chuyên môn, tổ chức, cá nhân để Hướng dẫn hoàn thiện hơn.

Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về Bộ Tài nguyên và Môi trường (Địa chỉ: Số 10, Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy, Hà Nội; Điện thoại: (043) 8343 911; Số Fax: (04) 3773 6892; Email: [email protected] hoặc [email protected] hoặ[email protected] hoặc [email protected]).

Xem chi tiết tại: Hướng dẫn lập DTM cho dự án điện hạt nhân http://upfile.vn/59c3

Xin trân trọng cảm ơn!

 

About hungtran

hungtran
Hưng Trần - Công ty Cơ Điện Lạnh Sao Vàng (SAVA M&E) - HP: 0978 829 829 - Email: [email protected] - Add: 168/75 D2, Binh Thanh, HCMC.

Để lại lời bình