CNC Digitizing: 3D Digitizer probe for CNC Millings Machines and Routers

CNC Digitizing: 3D Digitizer probe for CNC Millings Machines and Routers

[youtube id=”IcVv1So1n_8″ width=”620″ height=”360″]

About hungtran

hungtran
Hưng Trần - Công ty Cơ Điện Lạnh Sao Vàng (SAVA M&E) - HP: 0978 829 829 - Email: [email protected] - Add: 168/75 D2, Binh Thanh, HCMC.

Để lại lời bình