Chuyển số thành chữ trong Excel

Chuyển số thành chữ trong Excel

0 289

Chuyển số thành chữ trong Excel

Đây là chương trình chuyển số thành chữ trong Excel rất hữu hiệu, chuyển được VNĐ và USD (có cả Tiếng Anh). Rất hữu ích cho những ai làm báo giá, dự toán…

Download: http://upfile.vn/4Ica

Bài tương tự

0 488

0 315

KHÔNG CÓ LỜI BÌNH

Để lại lời bình