Tag Archives: Multi Daikin

Dàn lạnh âm trần Multi Daikin FFA25RV1V (1.0 HP)

Dàn lạnh âm trần Multi Daikin FFA25RV1V Dàn lạnh âm trần Multi Daikin FFA25RV1V loại 4 hướng thổi. Dàn này kết hợp được với tất cả các model dàn nóng 1 & 2 chiều máy multi. Thiết kế của dàn cassette âm trần FFA25RV1V 4 hướng thổi phân phối luồng …

Xem thêm »

Dàn lạnh âm trần Multi Daikin FFA35RV1V (1.5 HP)

Dàn lạnh âm trần Multi Daikin FFA35RV1VFFA35RV1V Dàn lạnh âm trần Daikin FFA35RV1V loại 4 hướng thổi. Dàn này kết hợp được với tất cả các model dàn nóng 1 & 2 chiều máy multi. Thiết kế của dàn cassette âm trần FFA35RV1V 4 hướng thổi phân phối luồng không …

Xem thêm »

Dàn lạnh âm trần Daikin FFA50RV1V (2.0 HP)

Dàn lạnh âm trần Daikin FFA50RV1V Dàn lạnh âm trần Daikin FFA50RV1V loại 4 hướng thổi. Dàn này kết hợp được với tất cả các model dàn nóng 1 & 2 chiều máy multi. Thiết kế của dàn cassette âm trần FFA50RV1V 4 hướng thổi phân phối luồng không khí …

Xem thêm »