Phát động Giải báo chí "Tuyên truyền tiết kiệm năng lượng 2013"

Mới đây, tại Hà Nội, Bộ Công Thương, Hội nhà Báo Việt Nam và Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã tổ chức lễ trao giải: “Giải báo chí tuyên truyền nâng cao nhận thức về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả 2012”. Trong số 55 tác phẩm vào chung khảo, Ban Chỉ đạo Giải đã quyết định trao giải cho 29 tác phẩm gồm:  4 giải A, 8 giải B, 12 giải C và 5 giải Khuyến khích.

Theo Ban tổ chức, mục tiêu của “Giải báo chí tuyên truyền nâng cao nhận thức về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả 2012” là tăng cường số lượng và nâng cao chất lượng các tác phẩm báo chí Tuyên truyền nâng cao nhận thức về sử dụng năng lượng tiết kiệm, trên các phương tiện thông tin đại chúng trong cả nước.

Đây cũng là dịp để ghi nhận, động viên, khen thưởng những cán bộ, phóng viên, cộng tác viên, thông tin viên các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương có các tác phẩm báo chí chất lượng tốt tuyên truyền chủ đề này.

Chủ đề của Giải là tuyên truyền nâng cao nhận thức của cộng đồng về sử dụng năng lượng một cách tiết kiệm và hiệu quả, góp phần phục vụ phát triển kinh tế – xã hội của đất nước.

Phổ biến, tuyên truyền, tổ chức thực hiện các chủ trương của Đảng, luật pháp và chính sách của Nhà nước về công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả của các bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương và của các địa phương, cơ sở trong cả nước.

Những thành tựu, kết quả của công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2012 của cả nước, của các địa phương, cơ sở. Giới thiệu, tuyên truyền các tập thể, cá nhân trong nước và quốc tế có thành tích xuất sắc đối với công tác Tuyên truyền nâng cao nhận thức về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

Những khó khăn, thách thức và định hướng của công tác Tuyên truyền nâng cao nhận thức về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả của cả nước, của các địa phương, cơ sở.

Đặc biệt là phát hiện, giới thiệu những điển hình tiêu biểu, những kinh nghiệm hay, những cách làm có hiệu quả của các địa phương, cơ sở trong quá trình tổ chức thực hiện Chương trình.

Những khó khăn, bất cập trong quá trình tổ chức triển khai công tác Tuyên truyền nâng cao nhận thức về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2012.

Kết thúc cuộc thi, Ban Tổ chức đã nhận gần 200 tác phẩm tham dự Giải của 40 đơn vị Hội Nhà báo tỉnh, thành phố, cơ quan báo chí Trung ương và địa phương, báo chí các ngành với đầy đủ các loại hình báo chí: báo in, báo điện tử, báo ảnh, phát thanh, truyền hình.

Trong số 55 tác phẩm vào chung khảo, Ban Chỉ đạo Giải đã quyết định trao giải cho 29 tác phẩm gồm: 4 giải A, 8 giải B, 12 giải C và 5 giải Khuyến khích.

Ngay sau khi tổng kết và trao giải, Ban Chỉ đạo Giải đã phát động Giải báo chí Tuyên truyền nâng cao nhận thức về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2013.

Nguồn: nangluongVientnam.vn

About hungtran

hungtran
Hưng Trần - Công ty Cơ Điện Lạnh Sao Vàng (SAVA M&E) - HP: 0978 829 829 - Email: [email protected] - Add: 168/75 D2, Binh Thanh, HCMC.

Để lại lời bình