Catalogue điều hoà trung tâm Daikin VRV A/X – 2019

Năm 2018 Daikin ra mắt dòng sản phẩm cao cấp VRV A. Và năm 2019 Daikin tiếp tục cho ra mắt dòng sản phẩm điều hoà trung tâm VRV X với tính năng tiết kiệm cao hơn VRV IV (2014) và VRV A (2018) tại Việt Nam.

Dòng sản phẩm VRV A hướng đến khách hàng ưu tiên về tiết kiệm năng lượng, công trình xanh.

Xem trực tuyến Catalogue điều hoà trung tâm Daikin VRV A/X 2019

Download Catalogue điều hoà trung tâm Daikin VRV A/X 2019: https://secufiles.com/agjN/Catalogue_Daikin_VRV_A,X_(2019).pdf

Model dàn nóng của điều hoà trung tâm Daikin VRV A/X 2019:

Model Name Combination
RXUQ 6 AY RXUQ 6 AY
RXUQ 8 AY RXUQ 8 AY
RXUQ 10 AY RXUQ 10 AY
RXUQ 12 AY RXUQ 12 AY
RXUQ 14 AY RXUQ 14 AY
RXUQ 16 AY RXUQ 16 AY
RXUQ 18 AY RXUQ 18 AY
RXUQ 20 AY RXUQ 20 AY
RXUQ 12 AMY RXUQ 6 AY RXUQ 6 AY
RXUQ 14 AMY RXUQ 6 AY RXUQ 8 AY
RXUQ 16 AMY RXUQ 8 AY RXUQ 8 AY
RXUQ 18AMY RXUQ 8 AY RXUQ 10 AY
RXUQ 20 AMY RXUQ 8 AY RXUQ 12 AY
RXUQ 22 AMY RXUQ 10 AY RXUQ 12 AY
RXUQ 24 AMY RXUQ 12 AY RXUQ 12 AY
RXUQ 26 AMY RXUQ 12 AY RXUQ 14 AY
RXUQ 28 AMY RXUQ 12 AY RXUQ 16 AY
RXUQ 30 AMY RXUQ 12 AY RXUQ 18 AY
RXUQ 32 AMY RXUQ 12 AY RXUQ 20 AY
RXUQ 34 AMY RXUQ 14 AY RXUQ 20 AY
RXUQ 36 AMY RXUQ 16 AY RXUQ 20 AY
RXUQ 38 AMY RXUQ 18 AY RXUQ 20 AY
RXUQ 40 AMY RXUQ 20 AY RXUQ 20 AY
RXUQ 18 AMY RXUQ 6 AY RXUQ 6 AY RXUQ 6 AY
RXUQ 20 AMY RXUQ 6 AY RXUQ 6 AY RXUQ 8 AY
RXUQ 42 AMY RXUQ 12 AY RXUQ 12 AY RXUQ 18 AY
RXUQ 44 AMY RXUQ 12 AY RXUQ 12 AY RXUQ 20 AY
RXUQ 46 AMY RXUQ 12 AY RXUQ 14 AY RXUQ 20 AY
RXUQ 48 AMY RXUQ 12 AY RXUQ 16 AY RXUQ 20 AY
RXUQ 50 AMY RXUQ 12 AY RXUQ 18 AY RXUQ 20 AY
RXUQ 52 AMY RXUQ 12 AY RXUQ 20 AY RXUQ 20 AY
RXUQ 54 AMY RXUQ 14 AY RXUQ 20 AY RXUQ 20 AY
RXUQ 56 AMY RXUQ 16 AY RXUQ 20 AY RXUQ 20 AY
RXUQ 58 AMY RXUQ 18 AY RXUQ 20 AY RXUQ 20 AY
RXUQ 60 AMY RXUQ 20 AY RXUQ 20 AY RXUQ 20 AY

About hungtran

hungtran
Hưng Trần - Công ty Cơ Điện Lạnh Sao Vàng (SAVA M&E) - HP: 0978 829 829 - Email: [email protected] - Add: 168/75 D2, Binh Thanh, HCMC.

Để lại lời bình