Trang chủ / Blog / Điều hòa không khí / Các lệnh vẽ trong công cụ vẽ ống gió Lisp Nam

Các lệnh vẽ trong công cụ vẽ ống gió Lisp Nam

Các lệnh tắt trong công cụ vẽ ống gió Lisp Nam

Command Mô tả
b1 Vẽ ống gió hình chữ nhật.
b2 Vẽ ống gió giảm cấp.
b3 Vẽ ống gió đầu nhánh.
b4 Vẽ ống gió từ vuông sang tròn.
bz Vẽ ống gió hình chữ z.
bz2 Vẽ ống gió hình chữ z bằng 2 cút cong
e01 Vẽ ống gió cút cong.
e02 Vẽ ống gió cút cong giảm cấp.
e03 Vẽ ống gió cút cong hướng xuống.
eex Vẽ ống gió chia nhánh 1 thẳng, 1 cong.
eey Vẽ ống gió chia nhánh 2 cong.
eez Vẽ ống gió chia nhánh 1 thẳng, 2 cong.
Lg Vẽ cánh lượn gió.
Hg Vẽ cánh hướng gió.
Vcd Vẽ VCD. (block $VCD)
LiL Vẽ mối nối L trên ống gió.
Grill Tạo block miệng gió hồi lưới ngang. (block $G…)
Grillv Tạo block miệng gió hồi lưới vuông. (block $GV…)
Diff Tạo block miệng gió cấp. (block $D…)
Hole Tạo block lỗ. (block $H…)
Filt Tạo block filter. (block $F…)
Vc1 Vẽ ống gió mềm, hình xoắn ốc.
Vc2 Vẽ ống gió mềm, hình xoắn ốc.
Vr1 Vẽ ống gió mềm gió hồi.
Vr2 Vẽ ống gió mềm gió hồi.
Vr3 Vẽ ống gió mềm gió hồi.
Vs1 Vẽ ống gió mềm gió cấp.
Vs2 Vẽ ống gió mềm gió cấp.
Vs3 Vẽ ống gió mềm gió cấp.
Vc5 Vẽ ống gió mềm, hình cách nhiệt.
Vc6 Vẽ ống gió mềm, hình cách nhiệt.
dd Vẽ miệng gió cấp.
Bb1 Vẽ ống gió hình chữ nhật. 3D
Bb2 Vẽ ống gió giảm cấp. 3D
Bbz Vẽ ống gió hình chữ z. 3D
Ee1 Vẽ ống gió cút cong. 3D
Ee2 Vẽ ống gió cút cong giảm cấp. 3D
Ddi Vẽ miệng gió cấp. 3D
rpc Quay đối tượng 3D trên màn hình 2D
vo3d Vẽ ống gió mềm. 3D
Bulon Vẽ đầu bulon mặt bằng. (block: $mb-bulon)
Bulon1 Vẽ đầu bulon mặt đứng. (block: $bulon1)
Bulon2 Vẽ đầu bulon mặt đứng. (block: $bulon2)
Daioc Vẽ đai ốc mặt bằng. (block: $mb-daioc)
Daioc1 Vẽ đai ốc mặt đứng. (block: $daioc1)
Daioc2 Vẽ đai ốc mặt đứng. (block: $daioc2)
Oc1 Vẽ ren đoạn giữa.
Oc2 Vẽ ren đoạn cuối.
Mb Làm mới 1 block
Chb1 thay đổi block bằng cách chọn block trên màn hình.
Chb2 thay đổi block bằng cách đánh tên block.
Chb3 thay đổi màu của block.
Ib insert block bằng cách chọn block trên màn hình.
Sb thay đổi độ lớn căn bản của block.
Nb Viết tên của block được lựa chọn.
db Xóa tất cả các block có cùng tên được chọn.
Atxt Sắp xếp các text theo 1 cột.
Artxt Sắp xếp các text theo nhiều cột.
Chgt Thay đổi text bằng cách thay thế.
Et Thay đổi text bằng 1 text khác.
Ctxt Thay đổi text bằng cách lựa chọn 1 text khác.
Upper đổi tất cả text ra chữ HOA.
Lower Đổi tất cả text ra chữ thường.
Ftxt1 viết lại số thứ tự cho các text có sẵn.
Ftxt2 “Ftxt2”: Viết số thứ tự (mới)
Cua1 Vẽ cửa 1 cánh.
Cua2 Vẽ cửa 2 cánh.
Cua4 Vẽ cửa 4 cánh.
Cuas Vẽ cửa sổ.
Cot Vẽ cột
Cc1 Vẽ cửa 1 cánh (đơn giản).
Cc2 Vẽ cửa 2 cánh (đơn giản).
Cc4 Vẽ cửa 4 cánh (đơn giản).
nn_font Ghi cách viết font chữ shp trên bản vẽ.
kh Vẽ khung bản vẽ.
crla Tạo một số layer về bản vẽ AC
Lt1 Vẽ đường ghi chú bình thường.
Lt2 Vẽ đường ghi chú kéo dài.
Lt3 Vẽ đường ghi chú nhiều đoạn.
Lt4 Vẽ đường ghi chú cho cơ khí.
Lt5 Vẽ đường ghi chú gạch dưới chữ
Lt6 Vẽ đường ghi chú gạch dưới chữ
Lt7 Vẽ đường ghi chú + toạ độ X,Y
Ltt Định loại mũi tên ở đầu leader
Lth Định chiều cao text cho leader
Lthp Định chiều cao text cho leader, bằng cách chọn theo text có sẵn
Jo Nối 2 đường line thành 1 đường line.
Jp Nối các line, pline, arc thành pline.
Width Đổi chiều rộng chung cho 1 pline.
Cwid Đổi chiều rộng chung cho 1 pline giống với 1 pline khác.
Mcat Vẽ biểu tượng mặt cắt.
Cat Vẽ đường cắt ngang.
Dcat Vẽ dấu cắt ngang đối tượng.
Ziso Chỉnh tỷ lệ Zoom cho vẽ Isometric trong Viewport
Moc vẽ dấu móc.
Caodo Vẽ dấu cao độ nền.
VED Vẽ đường chia khung đều.
ddved Vẽ chia khung bằng hộp thoại (vẽ điện)
Mt1 Vẽ mũi tên kiểu 1.
Mt2 Vẽ mũi tên kiểu 2. (block $mt2)
Mt3 Vẽ mũi tên kiểu 3. (block $mt3)
Mt4 Vẽ mũi tên kiểu 4.
Mt5 Vẽ mũi tên kiểu 5. (block $mt5)
Mt5a Vẽ mũi tên kiểu 5a. (block $mt5a)
Mt6 Vẽ mũi tên kiểu 6.
Mt6a Vẽ mũi tên kiểu 6a.
Mt7 Vẽ mũi tên kiểu 7 (kiểu 6 không tô đậm)
Nng Tạo 1 group với tên theo “ngày + giờ” hiện hành
Pipe Vẽ ống và đường tâm.
PipeA Vẽ ống và đường tâm theo dk A.
Oo Vẽ dấu cắt ống nước
Cc Vẽ mặt cắt ngang ống nước…
Nga Vẽ dấu ngã.
Truc Vẽ ký hiệu trục.
Vnitxt Đánh text font Vni bằng mã Vns.
Chvnitxt Sửa text font Vni bằng mã Vns.
Chvnsvni Chuyển đổi text font vns qua Vni
Vnutxt Đánh text font Vnu bằng mã Vns.
Chvnutxt Sửa text font Vnu bằng mã Vns.
Zv Vẽ đường xoắn ốc.
Zz Vẽ đường zic zắc.
Zo Vẽ đường ký hiệu cách nhiệt.
Zcl Vẽ đám mây.
dtt Vẽ và tính diện tích.
dla Xóa tất cả các object có chung layer.
Dline; dl vẽ đường line song song.
ddvt Vẽ ống gió từ vuông sang tròn, 3D
actee Vẽ ống gió chia nhánh 2 cong.
acB2 Vẽ ống gió chia nhánh 1 thẳng, 1 cong.
acB3 Vẽ ống gió chia nhánh 1 thẳng, 2 cong.

About hungtran

hungtran
Hưng Trần - Công ty Cơ Điện Lạnh Sao Vàng (SAVA M&E) - HP: 0978 829 829 - Email: [email protected] - Add: 168/75 D2, Binh Thanh, HCMC.

Để lại lời bình