Tự xây dựng Smarthome cho nhà phố, căn hộ chỉ từ 100$