Giải pháp thi công tuyến cáp ngầm đưa điện ra huyện đảo Lý Sơn