Máy lạnh Mitsubishi Heavy SRK19CLS-5 (2.0 HP, Gas R22)