Máy lạnh Mitsubishi Heavy SRK10CLV-5 (1.0 HP, Gas R22)