Máy lạnh Mitsubishi Heavy SRK09CMP-5 (1.0 HP, Gas R22)