Máy lạnh giấu trần Mitsubishi Heavy FDUM71CR-S5/FDC71CR-S5 (3.0 HP)