Kỹ thuật lò hơi

Tài liệu kỹ thuật lò hơi gồm các phần

  1. Giới thiệu
  2. Các loại lò hơi
  3. Đánh giá lò hơi
  4. Các giải pháp sử dụng năng lượng hiệu quả
  5. Danh sách sàng lọc các giải pháp
  6. Bảng tính và cách công cụ khác
  7. Tài liệu tham khảo

Download tại: http://upfile.vn/5sxa

Nguồn: Nhietdien.vn

About hungtran

hungtran
Hưng Trần - Công ty Cơ Điện Lạnh Sao Vàng (SAVA M&E) - HP: 0978 829 829 - Email: [email protected] - Add: 168/75 D2, Binh Thanh, HCMC.

Để lại lời bình