Trang chủ / Download / Tiêu chuẩn / Data Engineer VRV IV

Data Engineer VRV IV

Data Engineer VRV IV là một tài liệu vô cùng quan trọng hổ trợ Kỹ sư HVAC trong việc Thiết kế và Thi công hệ thống Điều Hòa Không Khí VRV IV. Những thông số chi tiết về máy và những yêu cầu cần thiết khi lắp đặt được liệt kê chi tiết.

Data Engineer VRV IV - 1Có tất cả các loại dàn nóng (Công suất cao, Tiêu chuẩn, Tiết kiệm không gian), dàn lạnh trong hệ thống VRV IV.

Data Engineer VRV IV - 2Tất cả các Data Engineer VRV IV của Daikin

Data Engineer VRV IV - 3Tên của thiết bị được diển giải chi tiết

Data Engineer VRV IV (CO) by Dat Nguyen

About Thu Kiều

Để lại lời bình