Trang chủ / Download (trang 10)

Download

Download giáo trình, phần mềm, tiêu chuẩn chuyên ngành Cơ Điện Lạnh (HVAC)

Catalogue Daikin VRV IV (PDF)

Dowwnload Catalogue Daikin VRV IV phiên bản máy lạnh trung tâm Daikin VRV IV. Download Catalogues Daikin VRV IV – TAYM – PCVMT1613 tại: https://secufiles.com/1E2D/Daikin_VRV_IV_TAYM_-_PCVMT1613_(2016).pdf Xem trực tuyến Catalogues Daikin VRV IV – TAYM – PCVMT1613

Xem thêm »

VRV IV – Những điểm nổi bật

Daikin chuẩn bị giới thiệu hệ thống Điều hòa không khí trung tâm thế hệ thứ IV với tên VRV IV. Thời gian dự kiến ra mắt tại thị trường Việt Nam là tháng 11/2013 và sẽ bắt đầu cho đặt hàng từ tháng 01/2014. VRV IV với những tính …

Xem thêm »

Hướng dẫn lắp đặt và sử dụng máy lạnh trung tâm VRV IV (Daikin)

Tài liệu Hướng dẫn lắp đặt và sử dụng máy lạnh trung tâm VRV IV (Daikin) dài 72 trang với các mã hiệu máy lạnh: RYYQ8T7Y1B, RYYQ10T7Y1B, RYYQ12T7Y1B, RYYQ14T7Y1B, RYYQ16T7Y1B, RYYQ18T7Y1B, RYYQ20T7Y1B, RYMQ8T7Y1B, RYMQ10T7Y1B, RYMQ12T7Y1B, RYMQ14T7Y1B, RYMQ16T7Y1B, RYMQ18T7Y1B, RYMQ20T7Y1B, RXYQ8T7Y1B, RXYQ10T7Y1B, RXYQ12T7Y1B, RXYQ14T7Y1B, RXYQ16T7Y1B, RXYQ18T7Y1B, RXYQ20T7Y1B Download tài liệu Hướng dẫn lắp …

Xem thêm »