Máy lạnh Mitsubishi Heavy SRK24CS-S5/ SRC24CS-S5 ( Gas R410A, 2.5 HP)