Dàn lạnh âm trần Multi Mitsubishi Heavy FDTC35VF (1.5 HP)