Dàn lạnh âm trần Multi Mitsubishi Heavy FDTC25VF (1.0 HP)