Dàn nóng máy lạnh Mitsubishi City Multi - PUCY-EP950 YSKA.TH-R1 (-BS)