Dàn nóng máy lạnh Mitsubishi City Multi - PUCY-EP850 YSKA.TH-R1 (-BS)