Máy lạnh Mitsubishi Heavy SRK09CRR-S5 (R410, 1.0 HP)

may lanh Mitsubishi heavy SRK 12CM