Máy lạnh Mitsubishi Heavy SRK13YL-S5 Inverter (R410, 1.5 HP)

Máy lạnh Mitsubishi heavy SRK 13YL