Thư cảm ơn - Họp mặt Khoa Nhiệt - Điện Lạnh (BKĐN) Tại Tp.HCM 2015