Trang chủ / Tag Archives: AS

Tag Archives: AS

Tiêu chuẩn AS/NZS 2293.1:1998 Emergency evacuation lighting for buildings – System design, installation and operation

AS NZ standard Emergency evacuation lighting for buildings

Tiêu chuẩn AS/NZS 2293.1:1998 Emergency evacuation lighting for buildings – System design, installation and operation: Tiêu chuẩn về ánh sáng cho thoát hiểm trong tòa nhà – Thiết kế hệ thống, lắp đặt và vận hành Download download ASNZS 2293.11998 Emergency evacuation lighting for buildings – System design, installation and operation.pdf từ …

Xem thêm »

Tiêu chuẩn Úc AS 1668.3-2001 The use of ventilation and airconditioning in buildings – Smoke control systems for large single compartments or smoke reservoirs

Tieu chuan Uc phan 3

Tiêu chuẩn Úc AS 1668.3-2001 The use of ventilation and airconditioning in buildings – Smoke control systems for large single compartments or smoke reservoirs: Sử dụng hệ thống thông gió và điều hòa không khí trong tòa nhà – Hệ thống điều khiển khí cho ngăn đơn lớn hoặc bể chứa …

Xem thêm »