Máy lạnh Mitsubishi Heavy SRK25CKS-5 (2.5 HP, Gas R22)