Máy lạnh Mitsubishi Heavy SRK24CK-5/SRC24CK-5 (2.5 HP, Gas R22)