Máy lạnh Mitsubishi Heavy SRK18CL-5 (2.0 HP, Gas R22)