Máy lạnh Mitsubishi Heavy SRK13CLV-5 (1.5 HP, Gas R22)