Đồ họa – REVIT ARCHITECTURE 2009 bài 27+28

Đồ họa – REVIT ARCHITECTURE 2009 bài 27+28 phần 1:

[youtube id=”zI9MqJE5FxY” width=”620″ height=”360″]

Đồ họa – REVIT ARCHITECTURE 2009 bài 27+28 phần 2:

[youtube id=”GcaafXqCWRI” width=”620″ height=”360″]

Đồ họa – REVIT ARCHITECTURE 2009 bài 27+28 phần 3:

[youtube id=”wSJbI-75yuw” width=”620″ height=”360″]

Đồ họa – REVIT ARCHITECTURE 2009 bài 27+28 phần 4:

[youtube id=”nFoorJyoO1c” width=”620″ height=”360″]

About hungtran

hungtran
Hưng Trần - Công ty Cơ Điện Lạnh Sao Vàng (SAVA M&E) - HP: 0978 829 829 - Email: [email protected] - Add: 168/75 D2, Binh Thanh, HCMC.

Để lại lời bình