Máy lạnh Mitsubishi Heavy FDUM40VF/SRC40ZMX-S Inverter Gas R410A 2.0 HP