Dàn lạnh giấu trần Multi Mitsubishi Heavy SRR60ZM-S (2.5 HP)