Dàn lạnh âm trần Multi Mitsubishi Heavy FDTC60VF (2.5 HP)