Dàn nóng máy lạnh Mitsubishi City Multi - PUCY-EP1050 YSKA.TH-R1 (-BS)